Monthly Archives: April 2014

23Apr/14

Hur fungerar personlig assistans?

rullstolsbasket

Vem som kan söka personlig assistans är reglerat så att de som verkligen behöver det inte ska ha något problem med att få det. Därför finns vissa krav hos dig som vill ha en personlig assistent. I det stora hela kan du som är under 65 år med varaktiga och stora funktionshinder som gör att du inte kan utöva dina grundläggande och personliga behov som du behöver klara av för att ha ett vanligt, fungerande liv ansöka om personlig assistans.

Anser du dig vara detta kan du ansöka om personlig assistans. Då kommer du först och främst att bedömas om du tillhör personkretsarna i LSS.

De tre olika personkretsarna är följande:

  1. Människor med utvecklingstörning så som autism eller andra tillstånd som liknar autism. De behöver ha medicinskt underlag.
  2. Människor med begåvningsmässiga funktionshinder som orsakats vid vuxen ålder av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Funktionshindren behöver vara grava och bestående samt vara medicinskt diagnostiserade.
  3. Människor med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande. De behöver vara grava och omfattande, och förorsaka svårigheter för ett normalt och vardagligt liv.

Efter detta kommer dina grundläggande behov att bedömas. Några av de grundläggande behov som krävs för att du ska få personlig assistans är följande:

  • Hjälp med din personliga hygienen
  • Hjälp med att kunna äta
  • Hjälp med att klä på sig kläder samt att klä av sig kläder
  • Hjälp med att kunna kommunicera med andra människor

Att ansöka om personlig assistans kan verka lite konstigt till en början. Att ha en person som är med en stora delar av dygnet och som hjälper en med ibland privata delar i livet är inte alltid så bekvämt. Men man vänjer sig snabbt och det är faktiskt väldigt skönt att ha någon som förstår en och som alltid finns där för en. Det är väldigt viktigt att du som person fungerar bra ihop med den personliga assistenten, därför har du rätt att välja vem som ska vara din personliga assistent. Tycker du inte att ni får bra kontakt är det bara för dig att säga till om detta.

Letar du efter personlig assistans är Assistansförmedling något du bör kolla upp. Besök deras hemsida assistansformedling.se för att läsa mer om hur du går till väga och hur du tar kontakt med dem.