Monthly Archives: July 2018

Utbilda dig till tryckare/maskinoperatör inom den grafiska industrin.

Det trycks fortfarande mycket, även i tider då allt mer blir digitaliserat. Behovet av tryckare har dock ökat då allt flera väljer att utbilda sig med inriktning på det digitala. Om du vill bli tyckare/maskinoperatör inom den grafiska industrin är det smidigaste sättet att läsa Industritekniska programmet på gymnasienivå. Det finns också specialiserade yrkesutbildningar inom ämnet.

printing-2159700_1280

Vad sysslar en Tryckare/maskinoperatör med?

Som tryckare arbetar du mycket med inställningar, justeringar och övervakning av en eller flera tryckpressar. Många tryckerier har också ett bokbinderi i anslutning till verksamheten. Här behandlar man produkterna efter tryckprocessen, det kan handla om: trimning, bindning, häftning och falsning.
Jobbar du som maskinoperatörer på ett tryckeri så kallas du för tryckar. Som tryckare kan man tillexempel arbeta med att framställa en tidning, en bok eller kanske en huskatalog. Ja, allt som tryck på papper helt enkelt. Jobbet är varierande.
Utveckling av tryckpressar går i rasande fart och pressarna är idag till stor del datoriserade. Men det manuella arbetet är fortfarande påtagligt, beroende på tryckpress. Man måste oftast sköta underhåll, byte av papper och färg helt manuellt.

Framtiden som tryckare

Allt fler tryckerier läggs ner eller köps upp av större aktörer. Trots att antalet arbetstillfällen minskar så är det få som utbildar sig till tryckare, och antalet pensionsavgångar är högt. Det råder i dag kompetensbrist inom yrket.

Riskerna du kan stöta på som tryckare

Tryckeribranschen arbetar hårt med miljöfrågor: papper utan blekningsmedel, färger utan lösningsmedel mm. Men du som vistas i ett tryckeri hela dagarna kan ändå stöta på problem med tillexempel konserveringsmedel och speciella färger som kan används i vissa typer av tryckprocesser.
Problemen visar sig oftast som irritation på huden och som vissa typer av allergiska besvär. Pappersdamm kan skapa torr luft som påverkar dina slemhinnor på ett negativt sätt.

Viktigt med rätt utrustning som tryckare

Handskar är ett måste som tryckare. Handskar är ett bra sätt att skydd huden när du tillexempel ska rengör och justerar tryckpressar. En dammfiltermask kan hjälpa dig om du ha besvär av pappersdamm eller odören från lösningsmedel.

Mer information för dig som vill bli tryckare

Grafiska fackförbundet har information om utbildningar på olika nivåer.