Skolstart

Vad gör man när sonen eller dottern inte vill börja skolan? Ofta kommer detta efter första året eftersom innan första året på skolan är allting spännande.

Det är viktigt att du förstår ditt barn. Försök få honom/henne att beskriva sina känslor och i vilka situationer han/hon tycker det är jobbigt. Första året på skolan har naturligtvis en stor inverkan på huruvida ditt barn känner inför skolstarten på sitt andra år. Försök prata om de positiva sakerna och koppla ofta tillbaka till dem och till hans kamrater. Ofta fastnar barnet i negativa banor när den blir nervös.

Det är också viktigt att du kontaktar lärare och personal på skolan om du är orolig för ditt barn. Det är viktigt att de vet om hur ditt barn känner så att de kan stötta honom/henne i situationer där det behövs extra. Om du dessutom kan vara med första dagarna hade det varit perfekt. Om du inte förstått situationer barnet beskriver för dig innan kommer du göra det då, och när du förstår ditt barn kan du hjälpa honom/henne mycket bättre.

Att se sin son/dotter ledsen är inget en förälder vill. Att se det återkommande är plågsamt. Att sen höra från barnet att den känner sig utanför förmildrar inte lidandet. Hur gör man för att hjälpa?

Många sjuåringar kan känna sig utanför. Detta betyder inte att de kommer vara mobbade i de kommande skolåren. Men det är ändå viktigt att ta itu med och försöka ändra på. ”Studierna” i det första skolåret är viktigt för barnet, startar det fel kan det fortsätta fel. Och hur barnet intresserar sig för lektionerna är direkt kopplat till hur den känner sig under resten av skoltiden och speciellt rasterna. Är han/hon utanför på rasterna så finns inte energin eller glädjen till lektionen. Ofta är det mest känslor som spelar in här, och inte elaka sjuåringar som mobbas. Det kan vara så att ditt barn är mycket mer aktivt och vill leka andra lekar än sina kompisar och då känner sig utanför, eller liknande situationer. Kontakten med lärare är väldigt viktig här. De finns på plats och kan observera och försöka förstå problemet. Under lektionen är det ibland uppgifter man skall göra två och två, vilket är ett perfekt tillfälle för ditt barn att ändra dessa känslor för utanförskap. Där får lärarna se till att pussla ihop rätt par. Sådant här brukar ordna sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>